Bởi Admin | 6 tháng 10, 2022

10 tips luyện thi IGCSE đạt kết quả cao...

 IGCSE là Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế được giảng dạy tại hầu hết các trường quốc tế cho học sinh lớp 8 - 10, làm nền tảng để t...

Xem thêm

Bởi Admin | 30 tháng 9, 2022

Tổng quan bộ môn Kinh Doanh - Chương trì...

Giới thiệu bộ môn Kinh Doanh - IGCSE Môn học “Kinh doanh IGCSE” của Cambridge phát triển sự hiểu biết của người học về hoạt động kinh d...

Xem thêm

Bởi Admin | 30 tháng 9, 2022

Lớp học Metaverse kỷ nguyên hoàn toàn mớ...

Hình thái lớp học trong nhiều năm qua vẫn chưa có những thay đổi đáng kể. Trong khi học sinh ngày càng cần nhiều kiến thức, kỹ năng hơn để t...

Xem thêm

Bởi Admin | 23 tháng 9, 2022

Gia sư song ngữ kiến tạo tiền đề khai ph...

Nhằm phát triển toàn diện, tạo “bệ phóng” vững chắc cho chuyến du học trong tương lai, nhiều bậc phụ huynh đang tìm kiếm gia sư song ngữ cho...

Xem thêm

Bởi Admin | 23 tháng 9, 2022

Ưu điểm của phương pháp dạy kèm 1:1...

Dạy kèm 1:1 là một trong những hình thức bổ trợ kiến thức phổ biến hiện nay cho tất cả học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, thậ...

Xem thêm

Bởi Admin | 20 tháng 9, 2022

Chứng chỉ SAT và cơ hội học bổng Mỹ...

SAT (Scholastic Assessment Test)  là một bài kiểm tra tiêu chuẩn do College Board tổ chức  dành cho những sinh viên muốn nhập học ...

Xem thêm