Bởi Admin | 7 tháng 10, 2022

Tổng quan môn học "IGCSE English as a Se...

Tổng quan về khóa học Khóa học này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kĩ năng; và hơn nữa củng cố trình độ tiếng Anh th...

Xem thêm

Bởi Admin | 7 tháng 10, 2022

Khó quản lý cảm xúc ở độ tuổi vị thành n...

Vị thành niên là giai đoạn có nhiều thay đổi lớn và để lại nhiều ký ức sâu đậm trong cuộc đời của mỗi con người. Tuy nhiên, lứa tuổi này thư...

Xem thêm

Bởi Admin | 6 tháng 10, 2022

10 tips luyện thi IGCSE đạt kết quả cao...

 IGCSE là Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế được giảng dạy tại hầu hết các trường quốc tế cho học sinh lớp 8 - 10, làm nền tảng để t...

Xem thêm

Bởi Admin | 30 tháng 9, 2022

Tổng quan bộ môn Kinh Doanh - Chương trì...

Giới thiệu bộ môn Kinh Doanh - IGCSE Môn học “Kinh doanh IGCSE” của Cambridge phát triển sự hiểu biết của người học về hoạt động kinh d...

Xem thêm

Bởi Admin | 30 tháng 9, 2022

Lớp học Metaverse kỷ nguyên hoàn toàn mớ...

Hình thái lớp học trong nhiều năm qua vẫn chưa có những thay đổi đáng kể. Trong khi học sinh ngày càng cần nhiều kiến thức, kỹ năng hơn để t...

Xem thêm

Bởi Admin | 29 tháng 9, 2022

Lộ trình chinh phục IELTS từ con số 0 vớ...

Ngày càng nhiều học viên tìm đến với chương trình luyện thi IELTS để cải thiện điểm test, nâng cao kỹ năng về ngôn ngữ Tiếng Anh của mình. N...

Xem thêm