Mục Lục

October 21, 2022 - Bởi Admin

Giới thiệu 

Cambridge IGCSE Biology giúp người học hiểu thế giới sinh học mà họ đang sống và quan tâm và có kiến thức về khoa học và sự phát triển khoa học. Giáo trình bao gồm các nguyên tắc và khái niệm cơ bản cho môn học, một số ứng dụng hiện tại của sinh học và nhấn mạnh vào các kỹ năng thực hành.

Người học cũng phát triển sự hiểu biết về các kỹ năng khoa học cần thiết để tiến tới Trình độ AS & A của Cambridge Quốc tế, học lên cao hoặc nghề nghiệp liên quan đến khoa học.


Nội dung chương trình


Nội dung:

Xuyên suốt 150 giờ học của toàn bộ chương trình, các em sẽ học được:

Thu nhận kiến ​​thức khoa học và hiểu biết về các lý thuyết và thực hành khoa học. 


Phát triển một loạt các kỹ năng thử nghiệm, bao gồm xử lý các biến số và làm việc an toàn.


Sử dụng dữ liệu và bằng chứng khoa học để giải quyết vấn đề và thảo luận về những hạn chế của các phương pháp khoa học.


Giao tiếp hiệu quả và rõ ràng, sử dụng thuật ngữ khoa học, ký hiệu và quy ước.


Hiểu rằng việc áp dụng kiến ​​thức khoa học có thể mang lại lợi ích cho con người và môi trường.


Yêu thích khoa học và phát triển mối quan tâm có hiểu biết về các vấn đề khoa học hỗ trợ nghiên cứu sâu hơn.Cụ thể chương trình:

Chương 1: Đặc điểm và phân loại của cơ thể sống

Chương 2: Hệ thống tổ chức của sinh vật

Chương 3: Vận chuyển chất ra vào tế bào

Chương 4: Phân tử sinh học

Chương 5: Enzym

Chương 6: Dinh dưỡng ở thực vật

Chương 7: Dinh dưỡng ở người

Chương 8: Vận chuyển trong cây

Chương 9: Vận chuyển ở động vật

Chương 10: Dịch bệnh và hệ miễn dịch

Chương 11: Trao đổi khí ở người

Chương 12: Hô hấp

Chương 13: Sự bài tiết ở người

Chương 14: Sự hợp tác và phản ứng

Chương 15: Thuốc

Chương 16: Sinh sản

Chương 17: Di truyền

Chương 18: Sự biến đổi và chọn lọc

Chương 19: Sinh vật và môi trường sống

Chương 20: Ảnh hưởng của loài người lên hệ sinh thái

Chương 21: Công nghệ sinh học và Kỹ thuật di truyền


Thời gian học:

- Các chuyên gia từ Cambridge khuyến khích việc hoàn thành chương trình trong vòng 150 giờ học chính khóa + 50 giờ ôn tập để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi IGCSE Cambridge. 

Cơ hội nghề nghiệp

Cambridge IGCSE Biology is accepted by universities as proof of real ability and knowledge. As well as a subject focus, the biology syllabus enables students to:

Better understand the technological world, with an informed interest in scientific matters

Recognise the usefulness (and limitations) of scientific method, and how to apply this to other disciplines and in everyday life

Develop relevant attitudes, such as a concern for accuracy and precision, objectivity, integrity, enquiry, initiative and inventiveness

Further interest in, and care for, the environment

Better understand the influence and limitations placed on scientific study by society, economy, technology, ethics, the community and the environment

Develop an understanding of the scientific skills essential for both further study at Cambridge International A Level and in everyday life.