Bởi Admin | 7 tháng 3, 2023

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH IB MÔN KINH DOANH...

Trong bối cảnh xã hội ngày càng thay đổi và nền kinh tế thị trường phát triển không ngừng, nhu cầu tìm hiểu và học tập về ngành kinh tế - ki...

Xem thêm

Bởi Admin | 6 tháng 3, 2023

IMG LEARNING - XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC T...

Chúng ta luôn muốn con em mình học tập tốt và đạt được thành tích cao. Tuy nhiên, cách thức mà chúng ta thể hiện sự quan tâm này có thể gây ...

Xem thêm

Bởi Admin | 3 tháng 3, 2023

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH IB MÔN TOÁN HỌC...

IB Math là môn học bắt buộc trong chương trình Tú tài Quốc tế (IB). Đây là một môn học phức tạp và khó tiếp thu, đòi hỏi sự tập trung cao và...

Xem thêm

Bởi Admin | 1 tháng 3, 2023

IB Physics là gì? Tổng quan chương trình...

IB Physics (Vật lý) là một trong ba môn khoa học tự nhiên thuộc nhóm các môn học Cá nhân và xã hội (Individuals and Societies), cung cấp nhữ...

Xem thêm

Bởi Admin | 28 tháng 2, 2023

IB Chemistry là gì? Tổng quan chương trì...

Trong chương trình IB, Hóa học là môn học được đông đảo học sinh quan tâm và lựa chọn tham gia học tập. IB Chemistry là môn khoa học tự nhiê...

Xem thêm

Bởi Admin | 23 tháng 2, 2023

IB BIOLOGY LÀ GÌ? TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH...

IB Biology là một khối kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến nghiên cứu sinh học được giảng dạy trong chương trình Giáo dục Quốc tế (I...

Xem thêm