Bởi Admin | 21 tháng 3, 2023

Các lộ trình học tập sau IGCSE

Với giá trị được công nhận toàn cầu, học sinh có nhiều lựa chọn về lộ trình học vấn sau khi nhận chứng chỉ Cambridge IGCSE như học tiếp A Le...

Xem thêm

Bởi Admin | 14 tháng 3, 2023

GIA SƯ SONG NGỮ IMG LEARNING

Hiện nay, nhu cầu hội nhập với thế giới đang ngày một nâng cao khiến cho nhiều bậc phụ huynh mong muốn con mình được tham gia học tập tại cá...

Xem thêm

Bởi Admin | 8 tháng 3, 2023

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH IB MÔN TIẾNG ANH ...

Tên khóa học: IBDP English BĐiều kiện tiên quyết của khóa học:Học viên bắt buộc phải đạt trình độ tiếng Anh B1 (tương đương IELTS 5.5).Tổng ...

Xem thêm

Bởi Admin | 7 tháng 3, 2023

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH IB MÔN KINH DOANH...

I. GIỚI THIỆUSinh viên học cách phân tích, thảo luận và đánh giá các hoạt động kinh doanh ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế. Khóa học ba...

Xem thêm

Bởi Admin | 3 tháng 3, 2023

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH IB MÔN TOÁN HỌC...

I. Giới thiệuChương trình Toán IBDP cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc về môn Toán để họ có thể phát triển sự quan tâm đến lĩnh...

Xem thêm

Bởi Admin | 1 tháng 3, 2023

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH IB MÔN VẬT LÝ...

1. Giới thiệu Cambridge IBDP Physics cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc về môn Vật lý để họ có thể phát triển sự quan tâm đến lĩn...

Xem thêm