Bởi Admin | 6 tháng 3, 2023

IMG LEARNING - XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC T...

Chúng ta luôn muốn con em mình học tập tốt và đạt được thành tích cao. Tuy nhiên, cách thức mà chúng ta thể hiện sự quan tâm này có thể gây ...

Xem thêm

Bởi Admin | 16 tháng 12, 2022

Những điều cần chuẩn bị khi đi du học...

Khi đến một quốc gia mới để du học, các bạn sẽ không thể thích nghi và biết hết được về môi trường sống mới. Cần chuẩn bị những gì khi đi du...

Xem thêm

Bởi Admin | 3 tháng 11, 2022

IMG LEARNING ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ HUYNH CH...

Sức khoẻ tinh thần ở tuổi vị thành niên là một trong những chủ đề được quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây, nhất là từ khi đại dịch Co...

Xem thêm

Bởi Admin | 14 tháng 10, 2022

Tầm quan trọng của môi trường học tập...

Môi trường học tập là nơi diễn ra hoạt động dạy – học với sự tham gia của người dạy và người học. Môi trường học tập bao gồm không gian tron...

Xem thêm