Cố Vấn Bộ Môn Toán

Deadline: 15 tháng 9, 2022

Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Toán học, Sư phạm Toán hoặc các ngành liên quan khác.

Kinh nghiệm làm việc: 2 năm

Cố Vấn Bộ Môn Vật Lý

Deadline: 15 tháng 9, 2022

Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Vật lý, Sư phạm Vật LýCác ngành liên quan khác.

Kinh nghiệm làm việc: 2 năm

Cố Vấn Bộ Môn Khoa Học Máy Tính

Deadline: 15 tháng 9, 2022

Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính và an ninh mạng, hoặc các ngành li...

Kinh nghiệm làm việc: 2

Quản lý học vụ

Deadline: 15 tháng 9, 2022

Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng hoặc các bằng cấp chuyên môn tương đương

Kinh nghiệm làm việc: 2