Mục Lục

October 14, 2022 - Bởi Admin

1. Giới thiệu bộ môn Hóa Học - IGCSE 

Bộ môn Hóa học IGCSE dạy các em học sinh về thế giới xung quanh mà các em đang sống và khuyến khích các em quan tâm đến khoa học và sự tiến bộ của khoa học trên thế giới. Khóa học này bao gồm các kiến thức cơ bản về các nguyên tử, nguyên tố, cấu trúc và các phản ứng liên quan đến các hợp chất hóa học khác nhau.

Ngoài ra, IGCSE Chemistry còn dạy học sinh về tầm quan trọng của các nguyên tắc cơ bản của Hóa học giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, ví dụ như thức ăn, quần áo, không khí, nơi ở, sức khỏe, năng lượng, v.v. Khóa học này được thiết kế theo phương pháp giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực hóa học để có thể ứng dụng trong sản xuất hàng hóa & lĩnh vực chuyên sâu phù hợp với nhu cầu của từng người.

Môn học giới thiệu về thế giới xung quanh các em đang sống

IGCSE Chemistry giúp học sinh nhận ra rằng khoa học dựa trên kết quả thực nghiệm và từ đó hiểu được ưu điểm và hạn chế của một số phương pháp khoa học.

2. Nội dung chương trình

Xuyên suốt 200 giờ học của toàn bộ chương trình, các em sẽ học về 14 chủ đề trong ICGSE Chemistry:

Bản chất hạt của vật chất

Kỹ thuật thử nghiệm

Nguyên tử, nguyên tố và hợp chất

Công thức hóa học

Điện hóa học

Nhiệt động hóa học

Phản ứng hoá học

Acid, base và muối

Bảng tuần hoàn hóa học

Kim loại

Không khí và nước

Lưu huỳnh

Carbonates

Hóa học hữu cơ

Cụ thể chương trình như sau:

1. Các trạng thái của vật chất

2. Nguyên tử, nguyên tố và hợp chất

3. Các công thức về hóa học

4. Điện hóa học

5. Nhiệt động hóa học

6. Phản ứng hóa học

7. Acid, base và muối

8. Bảng tuần hoàn hóa học

9. Kim loại

10. Hóa học môi trường

11. Hóa học hữu cơ

12. Các phương pháp thí nghiệm và phân tích hóa học

Môn học bao quát 14 chủ đề chính

3. Cơ hội phát triển học tập và nghề nghiệp

Tiền đề chuẩn bị cho các bậc học cao hơn: chứng chỉ Cambridge IGCSE là điều kiện cần thiết để các em học sinh tiếp tục học AS/A Level và chuẩn bị học các chương trình cao hơn như AP, IB, BTEC, etc.

Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp

Dễ dàng chuyển tiếp sang các khóa dự bị đại học trong đó có IBDP giúp tiết kiệm thời gian học tập.