Mục Lục

March 08, 2023 - Bởi Admin


 1. Tên khóa học: IBDP English B

 2. Điều kiện tiên quyết của khóa học:

 • Học viên bắt buộc phải đạt trình độ tiếng Anh B1 (tương đương IELTS 5.5).

 1. Tổng quan về khóa học:

 • Học viên sẽ phát triển khả năng giao tiếp thông qua việc nghiên cứu ngôn ngữ, chủ đề và văn bản. Khi tham gia khóa học này, họ cũng sẽ hiểu biết thêm về khái niệm và cách thức hoạt động của ngôn ngữ. Giao tiếp được chứng minh thông qua các kỹ năng tiếp thu, hiệu quả và tương tác trên một loạt các bối cảnh và mục đích phù hợp với cấp độ của khóa học.

 • Mục tiêu Học tập: Mục tiêu của chương trình IBDP English B bao gồm:

 • Học viên sẽ được củng cố và mở rộng kiến thức về từ vựng và ngữ pháp (Khái niệm của ngôn ngữ) bằng cách hiểu đối tượng, ngữ cảnh, mục đích, ý nghĩa và sự thay đổi (Giải thích và tư duy về ngôn ngữ)

 • Giúp học viên phát triển tư duy toàn cầu và đó là một trong những mục tiêu chính của khóa học

 • Các chủ đề chính của khóa học được lấy cảm hứng từ các chủ đề nghiên cứu xuyên ngành của Chương trình Tiểu học và bối cảnh toàn cầu của Chương trình Trung học.

 • Học viên được tiếp xúc với nhiều loại văn bản liên quan đến các chủ đề được quy định và nội dung trong khoa học.

 • Học viên sẽ mô tả các tình huống, tường thuật các sự kiện, so sánh, giải thích vấn đề, nêu lên quan điểm cá nhân về nhiều chủ đề liên quan đến nội dung khóa học.

 • Học viên sẽ có khả năng tạo ra các loại văn bản (đọc và viết)  cho độc giả, bối cảnh và mục đích liên quan đến học tập và sở thích cá nhân.

 1. Nội dung khóa học:

 • Giáo trình Language B được sắp xếp theo 5 chủ đề sau: Danh tính, Trải nghiệm, Sự khéo léo của con người, Tổ chức xã hội và chia sẻ hành tinh.

 • Thời gian đề nghị để hoàn thành khóa học:

 • Cấp độ tiêu chuẩn: 150 giờ

 • Cấp độ cao hơn : 240 giờ