Mục Lục

March 03, 2023 - Bởi Admin

I. Giới thiệu
Chương trình Toán IBDP cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc về môn Toán để họ có thể phát triển sự quan tâm đến lĩnh vực này cho các nghiên cứu trong tương lai. Một mục tiêu khác của môn học là cho học sinh thấy rằng môn Toán học là tập hợp các khái niệm, quy tắc, định lý được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực và hiện tượng trong đời sống con người. Toán học là một môn học quan trọng bởi nó được liên kết và ứng dụng trong mọi môn học/ lĩnh vực khác, vì vậy học viên cần phải đảm bảo các lộ trình để nắm bắt toàn bộ khái niệm.

II. Lợi ích khi học
Trọng tâm của chương trình Toán IBDP là phát triển các khái niệm toán học quan trọng một cách dễ hiểu, với cách thức mạch lạc và dễ tiếp cận, mà học sinh có thể đạt được bằng cách tiếp cận với chương trình IB. Học sinh được khuyến khích áp dụng kiến thức toán học của mình vào giải quyết các vấn đề trừu tượng cũng như những vấn đề được đặt trong các bối cảnh có ý nghĩa ứng dụng cụ thể. Nhấn mạnh vào khả năng xây dựng, giao tiếp và giải quyết các vấn đề toán học. Học sinh có thể phát triển cái nhìn sâu sắc về cách thức và cấu trúc trong toán học, đồng thời, có sự hiểu biết về nền tảng Toán học, từ đó phát triển các mối liên hệ với những môn Khoa học khác.
III. Danh sách chương trình CORE (HIGHER AND STANDARD LEVEL) Topic 1: Tập hợp số và đại số Topic 2: Hàm số Topic 3: Hình học và lượng giác Topic 4: Xác suất và thống kê Topic 5: Giải tích, giới hạn, … HIGHER LEVEL Topic 1: Tập hợp số và đại số Topic 2: Hàm số Topic 3: Hình học và lượng giác Topic 4: Xác suất và thống kê Topic 5: Giải tích, giới hạn, ...

IV.  Kết quả học tập
- phát triển sự tò mò và thích thú với toán học - phát triển sự hiểu biết về các khái niệm, nguyên tắc và bản chất của toán học - phát triển tư duy logic và sáng tạo, đồng thời kiên nhẫn và kiên trì, giải quyết vấn đề để tạo niềm tin trong việc sử dụng toán học - đánh giá cao các câu hỏi về đạo đức, xã hội phát sinh từ công việc của các nhà toán học và các ứng dụng của toán học - độc lập và hợp tác mở rộng sự hiểu biết của bản thân về toán học.

V. Cấu trúc đề thi 1. Bộ đề thi cơ bản a) Paper 1 + Câu trả lời ngắn + Chiếm 40% tổng điểm + 1 giờ 30 phút b) Paper 2 + Câu trả lời ngắn + Chiếm 40% tổng điểm + 1 giờ 30 phút 2. Bộ đề thi nâng cao a) Paper 1 + Câu trả lời ngắn + Chiếm 30% tổng điểm + 2 giờ b) Paper 2 + Câu trả lời ngắn + Chiếm 30% tổng điểm + 2 giờ phút c) Paper 3 + 2 câu hỏi giải quyết vấn đề. + Chiếm 20% tổng điểm + 1 giờ