Mục Lục

March 01, 2023 - Bởi Admin

1. Giới thiệu Cambridge IBDP Physics cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc về môn Vật lý để họ có thể phát triển sự quan tâm đến lĩnh vực này cho các nghiên cứu trong tương lai. Một mục tiêu khác của môn học là cho học sinh thấy rằng môn Vật lý là nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên có thể được hiểu thông qua bằng chứng và thực nghiệm. Vật lý là một môn học quan trọng, vì vậy cần có sự yêu cầu để nắm bắt toàn bộ khái niệm.
2. Lợi ích khi học Khuyến khích suy nghĩ chín chắn và giải quyết các vấn đề phức tạp. thúc đẩy việc học của họ. một phần cốt lõi trong các chương trình giáo dục có thể đưa họ đến một số trường đại học có thứ hạng cao nhất trên thế giới. nhận thức văn hóa hơn thông qua sự phát triển của ngôn ngữ thứ hai.
3. Danh sách chương trình CORE (HIGHER AND STANDARD LEVEL) Topic 1: Đo lường và sai số Topic 2: Cơ học Topic 3: Vật lý nhiệt Topic 4: Sóng Topic 5: Điện trường và từ trường Topic 6: Chuyển động tròn và lực hấp dẫn Topic 7: Nguyên tử, hạt nhân và vật lý nguyên tử Topic 8: Năng lượng HIGHER LEVEL Topic 9: Hiện tượng sóng Topic 10: Trường hấp dẫn Topic 11: Cảm ứng điện từ Topic 12: Vật lý lượng tử và hạt nhân

4. Kết quả học tập Khóa học nhằm mục đích phát triển những hiểu biết kết nối kiến ​​thức thực tế, thủ tục và siêu nhận thức, đồng thời nhận ra tầm quan trọng của việc kết nối việc học với hiểu biết về khái niệm. Điều này bao gồm một quá trình liên tục, phi tuyến tính để bổ sung kiến ​​thức mới, phát triển các hiểu biết và xác định các quan niệm sai lầm.
5. Cấu trúc đề thi 1. Paper 1 SL: 45 phút HL: 1 tiếng Bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm (SL) hoặc 40 câu hỏi trắc nghiệm (HL) Không được dùng máy tính 20% tổng điểm 2. Paper 2 SL: 1 tiếng 15 phút; 40% tổng điểm HL: 2 tiếng 15 phút: 36% tổng điểm 3. Paper 3 SL: 1 tiếng; 20% SL HL: 1 tiếng 15 phút: 24% HL Bao gồm 2 phần: a. Phân tích dữ liệu b. Bài tự luận