Mục Lục

October 28, 2022 - Bởi Admin

1. Giới thiệu

Chương trình Toán IGCSE được sắp xếp theo các chủ đề như số, đại số, hình học và không gian, xác suất và thống kê, nhằm phát triển sự hiểu biết về các nguyên tắc, khái niệm và phương pháp toán học bằng cách khuyến khích sự tự tin, mang lại thái độ tích cực đối với Toán học cho học sinh. Môn học giúp học sinh nhận biết khi nào và làm thế nào một tình huống có thể được biểu diễn bằng Toán học, xác định và giải thích các yếu tốt có liên quan, chọn một phương pháp toán học thích hợp để giải quyết vấn đề và đánh giá phương pháp được sử dụng.

Qua đó, học sinh sẽ sử dụng toán học như phương tiện giao tiếp, tập trung vào việc biểu thức rõ ràng và có cấu trúc, phát triển khả năng ứng dụng toán học vào các môn học khác, đặc biệt là khoa học và công nghệ, nhờ vậy mà tăng cường khả năng suy luận logic và rút ra kết luận, giúp học sinh có được nền tảng để nghiên cứu sâu hơn.

Người học cũng phát triển sự hiểu biết về các kỹ năng khoa học cần thiết để tiến tới Trình độ AS & A của Cambridge Quốc tế, học lên cao hoặc nghề nghiệp liên quan đến khoa học.

2. Nội dung chương trình


Nội dung:

Xuyên suốt 150 giờ học của toàn bộ chương trình, các em sẽ học được:

- Các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp để tiếp cận các yếu tố toán học.

- Phát triển các kỹ năng đọc, phân loại, so sánh và phân tích dữ kiện để tìm ra phương pháp giải quyết cho các vấn đề toán học khác nhau.

- Giao tiếp hiệu quả và rõ ràng, sử dụng thuật ngữ khoa học, ký hiệu và quy ước.

- Hiểu rằng việc áp dụng kiến thức khoa học có thể mang lại lợi ích cho con người và sự phát triển của cuộc sống.

- Yêu thích khoa học và phát triển mối quan tâm có hiểu biết về các vấn đề khoa học hỗ trợ nghiên cứu sâu hơn.
Nội dung chương trình môn Toán - IGCSE

Cụ thể chương trình:

- Chương 1: Các tập hợp số

- Chương 2: Đại số

- Chương 3: Các loại hàm số

- Chương 4: Hình học tọa độ

- Chương 5: Hình học

- Chương 6: Véc- tơ và các dạng biến đổi

- Chương 7: Chu vi, diện tích, thể tích hình học 2D, 3D

- Chương 8: Lượng giác

- Chương 9: Tập hợp

- Chương 10: Xác suất

- Chương 11: Thống kê

- Chương 12: Kỹ năng: Làm quen với máy tính

- Chương 13: Kỹ năng: Điều tra và mô hình hóa

Thời gian học:

- Các chuyên gia từ Cambridge khuyến khích việc hoàn thành chương trình trong vòng 150 giờ học chính khóa + 50 giờ ôn tập để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi IGCSE Cambridge.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp
Việc hoàn thành chương trình IGCSE_Kinh doanh sẽ giúp các em:

o Chuẩn bị nền tảng cho các chương trình cao hơn như AS/A level, AP hay IBDP.

o Chuẩn bị nền tảng kiến thức căn bản cho việc du học.

o Lợi thế cho quá trình xin học bổng du học các ngành khoa học.

- Nghề nghiệp:

o Giáo viên Toán, kỹ sư phần mềm

o Chuyên viên phân tích dữ liệu, hệ thống máy tính và thông tin

o Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp và cá nhân.

o Các ngành công nghệ thông tin.