Mục Lục

September 30, 2022 - Bởi Admin

Giới thiệu bộ môn Kinh Doanh - IGCSE 


Môn học “Kinh doanh IGCSE” của Cambridge phát triển sự hiểu biết của người học về hoạt động kinh doanh trong khu vực công và tư nhân, cũng như tầm quan trọng của sự đổi mới và thay đổi của môi trường kinh doanh. Người học sẽ được tìm hiểu cách thức các loại hình tổ chức kinh doanh được thành lập, cấp vốn và điều hành, và các hoạt động của chúng được điều chỉnh như thế nào. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định kinh doanh cũng được giảng dạy, cũng như các giá trị thiết yếu của sự hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau.


Người học không chỉ nghiên cứu các khái niệm và kỹ thuật kinh doanh mà còn nâng cao các kỹ năng liên quan như tính toán và điều tra. Giáo trình vừa cung cấp nền tảng để học tiếp lên Cambridge International A Level, vừa là sự chuẩn bị lý tưởng cho các cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong lĩnh vực kinh tế toàn cầu ngày nay.


Nội dung chương trình bộ môn Kinh Doanh - IGCSE


Nội dung: Xuyên suốt 150 giờ học của toàn bộ chương trình, các em sẽ học được:


- Doanh nghiệp là gì? Loại hình kinh doanh nào là phù hợp nhất cho từng hoàn cảnh


- Tại sao chúng ta lại thành lập doanh nghiệp?


- Vai trò của con người trong một doanh nghiệp


- Vai trò của marketing


- Cách một doanh nghiệp vận hành


- Cấu trúc của một Báo cáo tài chính, và cách đọc hiểu chúng


- Toàn cầu hóa, trách nhiệm xã hội, và các vấn đề đạo đức trong kinh doanh.


Cụ thể chương trình:


- Chương 1: Doanh nghiệp và các mô hình


- Chương 2: Vai trò của con người trong kinh doanh


- Chương 3: Marketing


- Chương 4: Vận hành một doanh nghiệp


- Chương 5: Thông tin tài chính


- Chương 6: Yếu tố ngoại cảnh tác động đến doanh nghiệp


Thời gian học:


- Các chuyên gia từ Cambridge khuyến khích việc hoàn thành chương trình trong vòng 150 giờ học chính khóa + 50 giờ ôn tập để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi IGCSE Cambridge.


Cơ hội nghề nghiệp


Việc hoàn thành chương trình IGCSE_Kinh doanh sẽ giúp các em


- Tương lai


o Chuẩn bị nền tảng kiến thức căn bản cho việc du học


o Lợi thế cho quá trình xin học bổng du học các ngành kinh tế, tài chính


- Nghề nghiệp:


o Kế toán tài chính, kế toán quản trị


o Kiểm toán tài chính, kiểm soát hệ thống


o Phân tích viên tại các ngân hàng hàng đầu


o Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp, hoạch định tài chính cá nhân


o Chuyên viên quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư