Mục Lục

September 30, 2022 - Bởi Admin

Kinh doanh IGCSE (IGCSE Business) là môn học tập trung vào việc giảng dạy các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực kinh doanh. Đây là một trong nhiều môn học được nhiều người yêu thích ở chương trình IGCSE, bởi có mục tiêu phát triển toàn diện, nội dung rõ ràng và phương pháp đánh giá hiệu quả. Hãy cùng IMG LEARNING khám phá những điều đó trong bài viết dưới đây.

1. Giới thiệu chương trình Kinh doanh IGCSE

Kinh doanh IGCSE (IGCSE Business) là một môn học tùy chọn trong chương trình IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Chương trình này tập trung vào các khía cạnh của quản lý kinh doanh, bao gồm quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý sản phẩm và quản lý Marketing.
Cũng như các môn học khác, IGCSE Business Studies được chia làm hai cấp độ: Core và Extended. Học sinh dựa trên sở thích cũng như khả năng bản thân để lựa chọn cho mình 3 trong 6 môn học là Extended. 
Chương trình Kinh doanh IGCSE thường kéo dài trong khoảng 2 năm và kết thúc bằng kỳ thi cuối kỳ. Kết quả của kỳ thi này có thể được sử dụng khi xin vào trường đại học hoặc tiếp tục tham gia chương trình  A - Level.

Kinh doanh IGCSE (IGCSE Business) là một môn học tùy chọn trong chương trình IGCSE

2. Mục tiêu môn học Kinh doanh IGCSE

Mục tiêu chính của môn học Kinh doanh IGCSE là giúp học sinh phát triển hiểu biết và kỹ năng cần thiết về lĩnh vực kinh doanh. Dưới đây là một số mục tiêu cụ thể của môn học này:

  • Hiểu về lĩnh vực kinh doanh.
  • Phát triển kiến thức về quản lý kinh doanh.
  • Hiểu về tầm quan trọng của kinh doanh toàn cầu.
  • Phát triển kỹ năng kinh doanh.
  • Hiểu về kế toán và tài chính.
  • Khuyến khích tư duy khởi nghiệp.

  Kinh doanh IGCSE là giúp học sinh phát triển hiểu biết và kỹ năng cần thiết về lĩnh vực kinh doanh

  3. Nội dung chương trình Kinh doanh IGCSE

  Thông thường trong một khóa học, chương trình kinh doanh IGCSE sẽ có 6 phần bao gồm:
  • Phần 1: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh theo các khía cạnh doanh nghiệp, loại hình công ty, mục tiêu tăng trưởng và các bên liên quan.
  • Phần 2: Con người trong kinh doanh, khả năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp và quản lý nhân sự.
  • Phần 3: Tiếp thị và chiến lược và nghiên cứu thị trường.
  • Phần 4: Quản lý hoạt động về mặt sản xuất, chi phí, phân tích hòa vốn, chất lượng và địa điểm.
  • Phần 5: Thông tin tài chính về nguồn tài chính, dự báo dòng tiền, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và các tỷ số kinh doanh.
  • Phần 6: Những ảnh hưởng bên ngoài đến hoạt động kinh doanh về các mục tiêu kinh tế của chính phủ, các vấn đề môi trường và kinh doanh trong nền kinh tế quốc tế.
  Chương trình kinh doanh IGCSE sẽ có 6 phần

  4. Phương thức đánh giá môn Kinh doanh IGCSE

  Phương thức đánh giá môn học Kinh doanh IGCSE thường được xác định bởi tổ chức Cambridge Assessment International Education (CAIE). Dưới đây là một số phương thức đánh giá thông thường được sử dụng trong môn học Kinh doanh IGCSE:

  •  Kỳ thi cuối kỳ:  Đây là phần quan trọng nhất của phương thức đánh giá. Học sinh sẽ tham gia kỳ thi cuối kỳ, trong đó họ sẽ được yêu cầu trả lời câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận và thực hành dựa trên kiến thức và kỹ năng đã học trong suốt khóa học. Kỳ thi cuối kỳ này có thể được chia thành nhiều phần khác nhau để đánh giá các khía cạnh khác nhau của môn học.
  • Bài tập và dự án: Học sinh có thể được yêu cầu hoàn thành các bài tập và dự án cá nhân hoặc nhóm, trong đó họ áp dụng kiến thức và kỹ năng kinh doanh vào các tình huống thực tế. Đây có thể là việc phân tích một doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, tạo ra một chiến lược Marketing, hoặc thực hiện một dự án liên quan đến kinh doanh.
  • Quan sát và đánh giá hiệu suất: Giáo viên có thể quan sát và đánh giá hiệu suất của học sinh trong hoạt động nhóm, thảo luận lớp học, thực hành kinh doanh hoặc thuyết trình. Đây là cách để đánh giá khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và ứng dụng kiến thức trong tình huống thực tế.
  • Viết báo cáo: Học sinh có thể được yêu cầu viết báo cáo, phân tích kinh doanh hoặc trả lời các câu hỏi tự luận để chứng minh hiểu biết về lý thuyết và khả năng áp dụng kiến thức kinh doanh.

  Các phương thức đánh giá này nhằm kiểm tra khả năng hiểu và áp dụng kiến thức kinh doanh, kỹ năng phân tích và tổ chức thông tin, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh. 
  Thông tin chi tiết về phương thức đánh giá cụ thể của môn học Kinh doanh IGCSE có thể được tìm thấy trong tài liệu đính kèm của chương trình IGCSE hoặc thông qua trường học và giáo viên phụ trách môn học.

  Kinh doanh IGCSE đã và đang được rất nhiều học sinh ưu tiên lựa chọn
  Mặc dù là môn học tự chọn nhưng với mục tiêu cụ thể, nội dung chi tiết và phương pháp đánh giá thực tế phù hợp với tình hình kinh doanh thực tại, Kinh doanh IGCSE đã và đang được rất nhiều học sinh ưu tiên lựa chọn.

  >> XEM THÊM