Mục Lục

October 07, 2022 - Bởi Admin

Tổng quan về khóa học 

Khóa học này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kĩ năng; và hơn nữa củng cố trình độ tiếng Anh thông qua các định hướng như sau:
- Cải thiện khả năng hiểu và giao tiếp với văn phong đa dạng tùy từng ngữ cảnh, tình huống và chủ đề
- Nhận thức rõ hơn về bản chất của ngôn ngữ và các kĩ năng học ngôn ngữ
- Phát triển tư duy toàn cầu hoá
- Giới thiệu về các kỹ năng và kỹ thuật làm bài thi IGCSE

Chương trình được xây dựng nhằm hỗ trợ học viên học và sử dụng tiếng Anh là một ngôn ngữ thứ hai như một cầu nối ngôn ngữ để học tập, làm việc và du lịch.
Các bài học được thiết kế và trình bày đa dạng nhằm xây dựng cho học viên nền tảng của kĩ năng đọc và viết. Học viên sẽ học cách chọn lọc nội dung chi tiết có liên quan đến chủ đề, hiểu được sự khác biệt giữa những gì được nêu trực tiếp và ngụ ý, đồng thời thực hành các bài viết hướng đến các mục đích và đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó, học viên sẽ thực hành và phát triển kĩ năng nghe thông qua các đoạn ghi âm ngắn, bao gồm cuộc nói chuyện và hội thoại. Đồng thời học viên sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào các cuộc trò chuyện với nhiều chủ đề đa dạng nhằm phát triển khả năng phản xạ nhanh và chuẩn xác với nhiều tình huống khác nhau.

Cambridge IGCSE English as a Second Language sẽ giúp cho học viên tự tin sử dụng tiếng Anh, hơn nữa có thể giao tiếp hiệu quả và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.

Điều kiện cần đầu tiên để tham gia khóa học

Học viên bắt buộc phải đạt trình độ tiếng Anh B1 (tương đương IELTS 4.5).

Mục tiêu học tập

Kĩ năng Đọc:
R1: Xác định và chọn thông tin liên quan
R2: Hiểu ý tưởng, ý kiến và quan điểm
R3: Thể hiện sự hiểu biết về mối liên hệ giữa ý tưởng, ý kiến và quan điểm
R4: Hiểu được những ngụ ý, ý chính, mục đích, ý định và cảm xúc của bài đọc

Kĩ năng Viết:
W1: Truyền đạt thông tin / ý tưởng / ý kiến một cách rõ ràng, chính xác và hiệu quả
W2: Sắp xếp các ý tưởng thành các đoạn văn mạch lạc bằng cách sử dụng các liên từ kết nối phù hợp
W3: Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng một cách chính xác và hiệu quả
W4: Kiểm soát cách đặt dấu câu và phần chính tả
W5: Sử dụng văn phong phù hợp với từng mục đích và đối tượng

Kĩ năng Nghe:
L1: Xác định và lựa chọn thông tin liên quan
L2: Hiểu ý tưởng, ý kiến và quan điểm
L3: Thể hiện sự hiểu biết về mối liên hệ giữa ý tưởng, ý kiến và quan điểm
L4 Hiểu được những ngụ ý, ý chính, mục đích, ý định và cảm xúc của người nói

Kĩ năng Nói:
S1: Truyền đạt ý tưởng/ý kiến một cách rõ ràng, chính xác và hiệu
quả
S2: Mở rộng câu trả lời và liên kết các ý tưởng bằng cách sử dụng
các liên từ nối phù hợp
S3: Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng một cách chính xác và hiệu
quả
S4: Kiểm soát cách phát âm và ngữ điệu
S5: Tham gia trò chuyện và trao đổi thông tin để duy trì cuộc hội thoại

Nội dung khóa học:

Khóa học này bao gồm 20 Bài học và 11 bài Ôn thi trong vòng 80 giai
đoạn (160 giờ).
.
.
.
Tài liệu khóa học
Peter Lucantoni (2020). Cambridge IGCSE English as a Second Language (Phiên bản thứ 5). Nhà xuất bản Đại học Cambridge.

Bài thi đánh giá

Khóa học bao gồm 2 bài bài thi đánh giá bắt buộc: Đánh giá giữa kỳ và Đánh giá cuối kỳ và 2 bài kiểm tra thử (tùy chọn)

1. Bài thi giữa kỳ: Kỳ thi chính
Kỳ thi bao gồm 3 phần:
Phần 1: Kỹ năng đọc & viết
Phần 2: Kỹ năng nghe
Phần 3: Kỹ năng nói

2. Bài thi cuối kỳ: Kỳ thi mở rộng
Kỳ thi bao gồm 3 phần:
Phần 1: Kỹ năng đọc & viết
Phần 2: Kỹ năng nghe
Phần 3: Kỹ năng nói

3. Bài Thi thử
Trong quá trình học, sẽ có hai bài Thi thử được thực hiện vào cuối Khóa học để kiểm tra học lực và xem sự tiến bộ của học viên sau thời gian ộn luyện. Đồng nghĩa với việc giúp học viên làm quen và chuẩn bị để tham gia kỳ thi tiếng Anh IGCSE thực tế.

Hướng dẫn Bài thi đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:
● Ngày thi: sẽ bắt đầu vào Giai đoạn 31-32 và 64-65 (ngày cụ thể sẽ được thông báo bởi gia sư/giáo viên phụ trách)
● Mục đích: để đánh giá xem học viên hiểu như thế nào về các chủ để và khái niệm trong tiếng Anh, cũng như xem cách học viên áp dụng các kiến thức đã học vào giao tiếp và kĩ năng viết.

Chính sách khóa học

A.Quá trình Tham gia
Học viên phải hoàn thành tất cả các bài học cần thiết theo chương trình (có thể trì hoãn khi được yêu cầu) để có thể tham gia phần Luyện thi IGCSE. Nếu vắng mặt hoặc xin nghỉ, học viên phải thông báo cho Gia sư hoặc Bộ phận Chăm sóc Học viên ít nhất 12 giờ trước buổi học trực tuyến. Hình phạt cho việc trễ hoặc bỏ qua các bài học sẽ do Gia sư hoặc Bộ phận Chăm sóc Học sinh quyết định. Tất cả các bài học phải được hoàn thành trong giờ học, nếu có bất kỳ bài học nào bị trì hoãn do thiếu thời gian, thì sẽ được thêm vào tiết học sau và tuyệt đối KHÔNG đưa vào phần bài tập về nhà.

B. Về việc sử dụng công nghệ và thông tin liên hệ
Trong giờ học, học viên được khuyến khích sử dụng học liệu và tài liệu tham khảo trực tuyến để hỗ trợ nâng cao quá trình học tập của họ, ví dụ như là từ điển, phim tài liệu, v.v. miễn là họ có sự chophép của Gia sư; và học viên không được sử dụng các thiết bị, chương trình hoặc trình duyệt khác khiến họ mất tập trung vào việc học.
Trong trường hợp cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ với Bộ phận chăm sóc Học viên hoặc Trợ giảng nhờ giúp đỡ.