Bởi Admin | 7 tháng 7, 2022

Homeschool và chương trình giáo dục toàn...

Homeschool là chương trình giáo dục tại nhà cho học sinh mọi lứa tuổi. Phụ huynh sẽ kết hợp với các ...

Xem thêm

Bởi Admin | 15 tháng 9, 2022

Chương trình AP - nút vàng cho hồ sơ du ...

Chương trình AP - một trong những chương trình dự bị Đại học uy tín, được công nhận bởi nhiều trường...

Xem thêm

Bởi Admin | 15 tháng 9, 2022

Tổng quan chương trình tú tài quốc tế - ...

Chương trình Tú tài quốc tế - IB là một trong những chương trình học thuật top đầu thế giới. Đây là ...

Xem thêm

Bởi Admin | 16 tháng 9, 2022

Góc nhìn toàn diện về gia sư trường quốc...

Trong thời đại hội nhập, thế giới phẳng hình thành, học sinh trên khắp thế giới có cơ hội học tập và...

Xem thêm

Bởi Admin | 23 tháng 9, 2022

Ưu điểm của phương pháp dạy kèm 1:1...

Dạy kèm 1:1 là một trong những hình thức bổ trợ kiến thức phổ biến hiện nay cho tất cả học sinh từ c...

Xem thêm

Bởi Admin | 23 tháng 9, 2022

Gia sư song ngữ kiến tạo tiền đề khai ph...

Nhằm phát triển toàn diện, tạo “bệ phóng” vững chắc cho chuyến du học trong tương lai, nhiều bậc phụ...

Xem thêm