Bởi Admin | 24 tháng 3, 2022

Trải nghiệm thực tập sinh tại IMG – Bích...

Mình đã bắt đầu thực tập với vị trí nhân viên học thuật tại IMG Education được hai tháng rồi cơ đấy....

Xem thêm

Bởi Admin | 24 tháng 3, 2022

Trải nghiệm thực tập sinh tại IMG Learni...

Dù đã có kinh nghiệm thực tập trong mảng Giáo dục, nhưng đối với mình, trải nghiệm làm Thực tập sinh...

Xem thêm

Bởi Admin | 24 tháng 3, 2022

IMG đã làm tan chảy tôi như thế nào – Ki...

Chúng ta vẫn quen dùng “thước đo tiêu chuẩn” để đánh giá. Vì thế những đứa “lệch chuẩn” như mình sẽ ...

Xem thêm